Oferowane usługi:


- Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

- Rozliczenie ryczałtu podatkowego i karty podatkowej

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- Kadry i płace

- Obsługa rozliczeń z ZUS

- Roczne zeznania podatkowe

- Pomoc w wyborze formy opodatkowania

- Pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej

- Obsługa kontroli skarbowych

Doradca Podatkowy
Katarzyna Radtka
nr wpisu 00096

KONTAKT

tel/fax 58 342 70 37
500 130 795
502 034 743
biuro@radtka.pl


DOJAZD